Tot el que necessites per millorar l'OEE

MÒDUL DE COSTOS

El mòdul de costos de la plataforma SmartMon identifica tots els problemes de la producció d'una forma objectiva. Permet identificar i analitzar els beneficis i pèrdues de la producció, quantificades directament en euros, per a decidir en temps real les inversions o correccions necessàries. És una eina essencial per a la millora contínua dels processos.


costes de fabricación reales

Funcions i característiques:


  • Preu de les matèries primeres i objectiu del producte a fabricar.
  • Despeses estructurals per màquina i útil.
  • Cost del personal de producció i manteniment.
  • Valoració de l'impacte dels aturs i minvaments sobre el benefici.
  • Amortització d'inversions en el temps.