Tot el que necessites per millorar l'OEE

MÒDUL OPEN QUERY

L'Open Query és un entorn de programació per realitzar consultes a la base de dades. Genera un formulari i una taula exportable.


tabla resultante open query smartmon

Funcions i característiques destacades


  • Consultes SQL directes a la base de dades SmartMon de qualsevol concepte o idea.
  • Reutilització d'altres consultes que s'adapten a les nostres necessitats.
  • Consultes preferides per configurar cada usuari.
  • Taula resultant configurable i exportable a Excel.
  • Generador de gràfics interactius i molt visuals.
  • Possibilitat de generar certificats imprimibles per firmar.