Tot el que necessites per millorar l'OEE

MÒDUL DE PECES DEFECTUOSES

El mòdul de peces defectuoses ajuda a recopilar i gestionar tots els rebutjos de la producció, de manera manual o automàtica.

Els rebutjos es classifiquen pel tipus: productiu i tècnic, per així poder calcular l'OEE.


widget de mermas

Funcions i característiques destacades


  • Creació i gestió de tots els tipus de rebuig necessaris i assignar-los a categories de màquines.
  • Permet justificar els rebutjos d'una forma molt intuïtiva des de PC o tauleta amb baixa probabilitat d'error.
  • Gràfics de rebutjos agrupats segons el tipus (productius o tècnics).
  • Quantitat total de cada rebuig i els seus motius.