Tot el que necessites per millorar l'OEE

MÒDUL DE RECURSOS HUMANS

Organitza el personal i els llocs de treball. Estableix les tasques de cada operari, temps emprat i ho supervisa.


tiempos de empleados producción

Funcions i característiques destacades


  • Crear o donar de baixa empleats
  • Assignar empleat i tasques a una o diverses màquines alhora des de PC o tauleta.
  • Informació de qui estava, en quin moment, en quina màquina i quina tasca duia a terme.
  • Implica als treballadors en el bon funcionament de l'empresa.
  • Ajuda a calcular les primes o altres incentius.
  • Informes detallats de temps, rendiment, unitats fabricades, rebutjos i aturades produïdes