Tot el que necessites per millorar l'OEE

MÒDUL DE TRAÇABILITAT

El mòdul de traçabilitat identifica a cada moment quins materials s'han consumit i el lot/caixa de cadascun d'ells. D'aquesta manera estem registrant els lots de matèria primera directament durant l'elaboració del producte. En sectors com el farmacèutic es pot intervenir immediatament si sorgeix algun problema, detectant la seva localització i procedint a la seva retirada del mercat si fos necessari.


trazabilidad del producto fabricado

Funcions i característiques destacades


  • Permet l'entrada de dades simple de manera manual o amb lectors de codi.
  • Verifica que la matèria primera a utilitzar és correcta i coincideix amb el producte que s'està consumint.
  • Identifica els orígens de les matèries primeres utilitzades.
  • Garanteix la qualitat dels productes fabricats.